Zasady późniejszego odbioru dziecka z przedszkola

W Przedszkolu Dobrego Pasterza obowiązują godziny odbioru: krótki program – odbiór do godziny 4:00 pm;  dłuższy program – odbiór do godziny 6:00 pm

• Jeśli dziecko zostanie odebrane po wyznaczonej godzinie, zostanie dodane dodatkowa opłata: 5,00 USD.

• Rodzic / opiekun powinien zawiadomić Przedszkole Dobrego Pasterza telefonicznie: (630) 893-8933 o poźniejszym odbiorze dziecka,