Formy

Aby dziecko, mogło być zapisane do Przedszkola,  rodzice zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i oddania do biura wymaganych dokumentów i formularzy:

1. Registration Form
2. Permission Form
3. Application Record
4. Parent Handbook
5. DCFS Summary
6. Copy of Birth Certificate
7. Copy of Christening Certificate

Dla Państwa wygody, wszystkie formy są dostępne w formacie PDF