Nasz Dzienny Kalendarz

7:00 – 9:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci

9:00 – 9:10 – Modlitwa, mycie rąk i przygotowywanie się na śniadanie

9:10 – 9:30 – Śniadanie

9:30 – 10:00 – zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne

10:00 – 10:30 – Zajęcia i zabawy edukacyjne,zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:30 – 10:45 – II Śniadanie

10:45 – 11:00 – Zajęcia plastyczno-techniczne

11:00 – 11:40 – Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery

11.40 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne

12:00 – 12:30 – Obiad

12:30 – 12:45 – Mycie zębów i przygotowanie do drzemki

12: 45 pm – 2:30pm – Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki

2:30pm – 2:45pm – Pobudka i toalety

2:45pm – 3:00pm – Podwieczorek

3:00pm – 3:15pm – Krótki film edukacyjnych lub opowieści biblijnych związana z tematem dnia

3.15pm – 3.30pm – Wspólna zabawa, piosenki, opowiadania związane z tematem, podsumowanie dnia nauki

3.30pm – 6.00pm – zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali, indywidulana zabawa przygotowanie do powrotu do domu