Zasady rekrutacji do przedszkola

1. Rodzice powinni uważnie przeczytać nasz Handbook dla rodziców, aby być świadomym zasad obowiązujących w naszym przedszkolu.
2. Zgodnie z wymogami stanu Illinois, rodzice muszą przynieść podpisaną formę lekarską. Formularz medyczny należy aktualizować co dwa lata.
3. Formularze rejestracyjne muszą być wypełnione i podpisane przez oboje rodziców i oddane do biura. Braki w dokumentach rejestracyjnych wykluczają dziecko z możliwości uczęszczanie do Przedszkola Dobrego Pasterza.
4. Opłatę za przedszkole należy uiszczać w każdym tygodniu lub na miesiąc z góry.
5. Ubranie na zmianę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, szczególnie: obuwie, kurtki, bluzy, czapki itp.
6. Rodzice muszą podać nazwisko, adres i numer telefonu co najmniej jednej osoby, która będzie upoważniona do kontaktu z przedszkolem w systuacjach awaryjnych, gdy nie będzie można się skontaktować z rodzicami.