Dyscyplina

W Przedszkolu Dobrego Pasterza wykorzystywane są pozytywne techniki zachowania ładu i porządku na terenie przedszkola.

Poniższy rzeczy są zabronione:
1. Kary cielesne, bicie, szarpanie, szczypanie i inne działania mające na celu wywołanie fizycznego bólu lub strachu.
2. Ograniczanie żywności, odpoczynku lub korzystania z łazienki.
3. Wszelkie upokorzenia publiczne lub prywatne, w tym groźby kary fizycznej.
4. Wszelka forma przemocy emocjonalnej, w tym zawstydzanie, odrzucanie, terroryzowanie lub izolowanie dziecka.
Zasady postępowania wykorzystywane są w taki sposób, aby pomóc dziecku w rozwijaniu jego własnej kontroli i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działanie.

Aby to osiągnąć, nauczyciel:
1.Ustala i przedstawia jasne, proste i zrozumiałe zasady dla dzieci, które określają granice zachowań wymaganych w grupie.
2. Odpowiedzialność za dyscyplinę w grupie przedszkolnej ponosi jedynie personel przedszkolny.

Zasady pomagające w utrzymaniu prawidłowej dyscypliny:
1. Szanujemy przedszkolne mienie.
2. Kierujemy się wskazówkami nauczyciela.
3. Stosujemy zasady dobrego wychowania.
4. Używamy odpowienich słów w stosunku do kolegów, koleżanek z klasy oraz nauczycieli.
5. Nie krzyczymy w przedszkolu.
6. Słuchamy, kiedy inni mówią