Strona Glowna

Przedszkole Dobrego Pasterza

Przedszkole Dobrego Pasterza jest dziełem
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Menu_Icon
News_Icon
Forms_Icon
Guardian-Angel Anioł Stróż
Galeria zdjęć
St-Francis Święty Franciszek
Galeria zdjęć
St-Dominic Święty Dominik
Galeria zdjęć
St-Bernadette Święta Bernadetta
Galeria zdjęć

Misja naszego Przedszkola

Nasze przedszkole jest miejscem wygodnym i bezpiecznym, w którym kreujemy atmosferę pełną miłości, ciepła i zaspokojenia potrzeb każdego dziecka.

Codziennie prowadzimy zajęcia adekwatne do wieku dzieci poprzez które dziecko może uczyć się przez doświadczenie wchodzić w relacje z innymi dziećmi, być kreatywnym i bawić się. Czas wieku przedszkolnego jest bardzo ważnym okresem w życiu dziecka. Zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu prowadzone są tak, by dziecko rozwijało się fizycznie, socjalnie, emocjonalnie i intelektualnie.

Ponieważ nasza placówka ma charakter katolicki, dbamy również o rozwój duchowy dziecka poprzez katechizację, naukę modlitwy i piosenek religijnych.

Nadzorowane przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla

Nasz program

W programie nauczania stosujemy bloki tematyczne, które pozwalają na utrwalanie wiedzy, którą dziecko już posiada i budowanie na niej wiedzy nowej.

Prowadzimy szereg zajęć rozwijających dziecko pod względem fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym takich jak: zajęcia ruchowe, rytmika, plastyka, muzyka, język polski, język angielski, zabawy edukacyjne, matematyka i nauka o otaczającym nas świecie.

Podstawą rozwoju dziecka jest jego aktywność w czasie zabawy, malowanie, mieszanie kolorów, używanie pędzla, ołówka, pisaków, posługiwanie się nożyczkami. Kładziemy duży nacisk na naukę porządku, dobrych manier oraz ocenę własnego postępowania.