Choroba i urlop

Rodzice dzieci, które uczeszczają do przedszkola 5 dni w tygodniu (full time) płacą 50 % za tydzień nieobecności z powodu choroby lub innej nieobecności. Dziecko może skorzystać z tej taryfy  dwa razy (10 dni) w ciągu roku szkolnego tj. od 1 września do 31 sierpnia. Po wykorzystaniu tego czasu, w przypadku dalszej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany uiścić 100 % wpłaty w celu zarezerwowania miejsca w przedszkolu. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola  trzy lub dwa razy w tygodniu (part time) zobowiazani są uiścić 100% należności, niezależnie od ilości opuszczonych dni lub powdu opuszczenia przedszkola.

Objawy chorobowe, które nie pozwalają pozostać dziecku w grupie przedszkolnej:
1. Dziecko, które posiada oznaki choroby zakaźnej.

2. Przedszkole będzie się kontaktować z rodzicami, aby natychmiast odebrać dziecko, jeśli choroba rozwinie się w czasie godzin przedszkolnych. Jeśli nie można skontaktować się z rodzicem (wszystkie numery – dom, praca, komórka itp.) przedszkole będzie się kontaktować z osobą podaną do kontaktu awaryjnego- emergancy. Chore dziecko będzie izolowane od innych dzieci i nadzorowane przez nauczyciela do czasu przybycia rodzica lub osoby z kontaktu awaryjnego. Dziecko może nie wrócić do przedszkola dopóki nie będzie się czuło lepiej, najszybciej po upływie 24h.

3. Nie podajemy żadnych środków przeciwbólowych, leków zmniejszających gorączkę! Należy wypełnić formularze rejestracyjne dla każdego dziecka, tak aby w razie nagłego wypadku można było skontaktować się z wyznaczoną osobą dorosłą, jeśli nie można dotrzeć do rodzica. Proszę podać kontakty i numery telefonów komórkowych.

Dziecko nie zostanie przyjęte do klasy, jeżeli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji:

1. Choroba, która uniemożliwia dziecku komfortowy udział w zajęciach.

2. Wysypka połączona z gorączką powyżej 100 ° F.

3. Dziecko będzie miało biegunkę, lub wymiotowało dwa lub więcej razy w ciągu ostatnich 24 godzin.

4. Dziecko z ropnym zapalenie spojówek, musi ono pozostać w domu do 24 godzin od rozpoczęcia leczenia.

5. Dziecko chore na krztusiec, aż do zakończenia 5-dniowego leczenia antybiotykami.

6. Dziecko chorujące na świnkę, do 9 dni po rozpoczęciu obrzęku ślinianek przyusznych.

7. Dziecko chore na Odrę, do 4 dni po zniknięciu wysypki.

8. Objawy, które mogą wskazywać na jakąkolwiek z poważnych chorób zakaźnych.

W przypadku urazu lub wypadku, w którym 911 nie jest potrzebna, ale wymagana jest natychmiastowa profesjonalna opieka, personel skontaktuje się z rodzicami.

Jeśli rodzice są niedostępni, osoby wyznaczone jako kontakty alarmowe zostaną powiadomione. Personel Przedszkola Dobrego Pasterza nie może przewozić dzieci do szpitala lub gabinetu lekarskiego. Ranne dzieci zostaną przewiezione na pomoc medyczną przez rodziców lub przetransportowane przez  pogotowie ratunkowe.

Leki: Jeśli jest konieczne, by podać dziecku lek w godzinach pobytu w przedszkolu, rodzic jest proszony o wypelnienie specjalnej formy Medication Request. Tylko leki przepisane przez lekarza mogą być podane dziecku przez nauczyciela. Lek musi być w orginalnym opakowaniu z apteki, podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka.