S. Wieslawa Jamrozik

Z wykształcenia jestem katechetką i nauczycielem przedszkolnym. Pracę z dziećmi rozpoczęłam w Polsce, ucząc dzieci religii oraz prowadząc grupy dziecięce przy parafii. Po przyjeździe do USA kontynuowałam pracę z dziećmi prowadząc katechezę i przygotowując okolicznościowy dziecięcy program artystyczny lub słowno-muzyczny przy parafii.

Od 2007 roku pracuję w przedszkolu. W pierwszych latach w domowym przedszkolu Dobrego Pasterza w Lombard prowadzonym przez Siostry, a następnie od 2012 roku po otwarciu tego przedszkola w Bloomingdale rozpoczęłam pracę w tej placówce edukacyjnej.  Interesuje mnie rozwój dziecka, jego świat przeżyć i percepcji, moim celem jest pomóc dziecku, aby mogło się rozwijać w całej osobowości.